Bèta-Gamma

Bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost.

Grensoverschrijdend denken

  • Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag?
  • Wat betekent dat voor de verantwoordelijkheid van de dader?
  • Is onderzoek waarbij menselijke embryo’s worden gebruikt moreel verwerpelijk?
  • Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk?

Dit soort vraagstukken en problemen bestudeer je bij Bèta-gamma. Ze vragen om mensen die grensoverschrijdend, analytisch en logisch kunnen denken. Mensen die interdisciplinair denken. De vakgebieden die aan bod komen: biologie, eco- en aardwetenschappen, logica, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, economie, politicologie, psychologie, sociologie en filosofie.

 

Bron: UvA – Bèta-gamma