Future Planet Studies

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst. Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit? Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoals we nu doen? Is het zinvol om veel geld uit te geven aan het voorkomen van klimaatverandering? Hoe kunnen we zeewater gebruiken als drinkwater? Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie?

Onze planeet, jouw toekomst

Bij Future Planet Studies ga je, samen met je medestudenten, aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Je bestudeert de materie vanuit vakken en vooral vanuit maatschappelijke relevante thema’s. Die thema’s vragen veelzijdigheid. Om tot oplossingen te komen voor complexe actuele vraagstukken, moet je deze vanuit meerdere perspectieven benaderen. Je gebruikt je kennis vanuit de natuurwetenschappen én vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Future Planet Studies is daarmee bij uitstek een interdisciplinaire opleiding. Een studie waarbij internationaal denken je tweede natuur wordt, dankzij gastdocenten van internationale organisaties en omdat we het aanmoedigen dat je een periode in het buitenland studeert, bijvoorbeeld veldwerk, summerschools of zelfs een heel semester.

Bron:UvA – Future Planet Studies