Verenigingsjaar 2018

Halfjaars-ALV

De algemene ledenvergadering is voor alle leden om vragen te stellen, input te geven en mee te denken over alles wat er speelt binnen Spectrum. Deze halfjaars-ALV zal onderandere de sollicitatiecommissie de functieprofielen voor het bestuur presenteren. Ook zal het bestuur een update geven van de beleidsplannen en zal de halfjaarsrealisatie worden gepresenteerd. De ALV vindt plaats op 9 oktober om 18.00 op het Science Park. Het exacte lokaal zal later bekend gemaakt worden. 

Sollicitatiecommissie

Aangezien Fleur helaas geen deel meer kan uitmaken van de sollicitatiecommissie heeft deze nog een zesde lid nodig, die op de Halfjaars-ALV gekozen zal worden. De SoCo is de commissie die zich de komende maanden bezig houdt met de sollicitaties voor Bestuur 2019 en op de Kies-ALV een bestuur zal voorstellen waarover zal worden gestemd. Behalve heel belangrijk, is het ook een erg tijdrovende commissie en uit praktische overwegingen heeft de SoCo de belangrijkste samenkomsten dus al gepland. Mocht je interesse hebben, spreek het bestuur even aan voor meer info of stuur een mailtje naar sollicitatie2018@svspectrum.nl.

Notulen (nog niet beschikbaar)

Agenda

Vergaderstukken

 

Extra: SOmer-ALV

Ja, wij zien de spelfout ook, maar er is een reden waarom we deze ALV de SOmer-ALV noemen. Op deze ALV willen wij jullie een update geven van de SOprocie, we gaan de SOco kiezen en natuurlijk is dit het moment om ons alles te vertellen wat je kwijt wilt? Wat kunnen wij als bestuur beter doen? Wat vind jij van hoe de ALV’s gaan en wat vind je goed gaan in het algemeen? We zien je op de ALV! De ALV zal plaatsvinden op Science Park (exacte locatie volgt) 18 juni om 18 uur.

SoProCie
De SoProCie is een werkgroep die naar het sollicitatieproces kijkt van de bestuurssollicitaties en richtlijnen geeft aan de sollicitatiecommissie. Er is nu één werkgroep geweest. Wil jij graag bij de tweede werkgroep aanwezig zijn, vul dan even deze datumprikker in voor vrijdag: https://datumprikker.nl/pbx9ahf9gqrccfqd

Sollicitatiecommissie
De SoCo is de sollicitatiecommissie die de sollicitaties Bestuur 2019 zal gaan afnemen en op een Kies-ALV een kandidaatsbestuur zal voordragen. Dit lijkt nog ver weg, maar op aanraden van de eerdere SoProCie-werkgroep is besloten deze commissie al voor de zomervakantie samen te stellen, zodat zij genoeg tijd hebben. Heb je interesse en wil je meer weten, dan kun je het bestuur even aanspreken.

Notulen

Agenda

 

Beleids-ALV

Woensdag 7 maart 2018 om 17:00 zal de beleids-ALV plaatsvinden op Science Park in C0.110! Op deze algemene ledenvergadering zullen wij ons beleidsplan aan jullie gaan presenteren. Om je alvast voor te bereiden kun je in deze mail de agenda en het beleidsplan vinden. Wij hopen jullie allemaal te zien op de beleids-ALV! Wees niet bang om kritische vragen te stellen en je stem te laten horen, daar is een ALV inmiddels voor.

Notulen

Agenda

Vergaderstukken