Beleids-ALV

Woensdag 7 maart 2018 om 17:00 zal de beleids-ALV plaatsvinden op Science Park in C0.110! Op deze algemene ledenvergadering zullen wij ons beleidsplan aan jullie gaan presenteren. Om je alvast voor te bereiden kun je in deze mail de agenda en het beleidsplan vinden. Daarnaast kun je ook de notulen van de Wissel-ALV hier vinden.

Wij hopen jullie allemaal te zien op de beleids-ALV! Wees niet bang om kritische vragen te stellen en je stem te laten horen, daar is een ALV inmiddels voor.

Agenda Beleids-ALV.docx

2018 Beleidsplan

18-02-07 notulen Wissel-ALV