SoProCie

Afgelopen twee jaar is er veel kritiek gekomen op het huidige sollicitatieproces van Spectrum. Aan de hand van twee open vergaderingen, die hebben plaatsgevonden op 1 februari en 27 februari, is een probleemanalyse van het huidige sollicitatieproces van Spectrum opgesteld. Ook is er nagedacht over de praktische vormgeving van de commissie en is er op de tweede open vergadering een commissie gevormd.

De SollicitatieProcesCommissie (SoProCie) is een commissie die het proces waarmee het nieuwe bestuur wordt gekozen zal herzien. De commissie zal verschillende mogelijkheden voor het proces naast elkaar leggen en kijken wat de beste opties zijn voor de huidige vereniging. Via een keuzeboom zal er op een ALV een besluit worden genomen over een nieuw sollicitatieproces.

De commissie houdt zich bezig met het vergaren van informatie en mogelijkheden van sollicitatieprocessen bij andere verenigingen. De informatie zal worden uitgewerkt tot een objectief informatief bestand over mogelijke processen en de gevolgen daarvan. Geïnteresseerde leden kunnen via open vergaderingen input leveren. Aan de hand van verzamelde informatie en de input vanuit de vereniging zal de commissie een keuzeboom opstellen. Deze zal samen met een advies aan een ALV gepresenteerd worden. Mocht je meer willen weten of vragen of input hebben kan je mailen naar soprocie@svspectrum.nl

De SollicitatieProcesCommissie 2019 bestaat uit:

Suzanne Mulder – Voorzitter
Lieve Denkers – Secretaris
Esmée van Rixel
Nynke Verhaar
Josefien Meerevoort – Afgevaardigde bestuur