Sollicitatiecommissie

De sollicitatiecommissie (SoCo) is een commissie die op de Kies-ALV een nieuw bestuur voorstelt aan de vereniging. Over dit bestuur zal de algemene ledenvergadering dan stemmen. Ook de leden van de sollicitatiecommissie worden gekozen door een ALV waar enkele regels aan verbonden zijn (deze kun je vinden in het HR).

Als SoCo houd je je bezig met het opstellen van functieprofielen, het afnemen van sollicitaties en het besluiten over wie er samen een goed bestuur vormen. Wil je meer weten over de SoCo, kun je het beste iemand van de commissie aanspreken!

De sollicitatieommissie van 2018 bestaat uit: 

  • Sander Doornbos – voorzitter
  • Femke Mostert – secretaris
  • Liz Mooij – penningmeester
  • Suzanne Mulder
  • Booker Hoekman
  • Maureen Minnema – tevens bestuurslid

Contact: sollicitatie2018@svspectrum.nl