Algemene voorwaarden, huishoudelijk reglement, statuten, privacy statement en het verwerkingsregister

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden der Studievereniging Spectrum!

Huishoudelijk regelement

Lees hier het huishoudelijk reglement der Studievereniging Spectrum!

Statuten

Lees hier de statuten der Studievereniging Spectrum!

Privacy Statement

Lees hier het Privacy statement der sv Spectrum!

Verwerkingsregister

Lees hier het Verwerkingsregister  der Studievereniging Spectrum!

Datalek Protocol

Lees hier het datalek protocol der Studievereniging Spectrum!