Bèta-Gamma

De bachelor bèta-gamma beperkt zich niet tot één vakgebied, maar combineert elementen van exacte wetenschappen, levenswetenschapen, sociale wetenschappen, economie en filosofie. Het uitgangspunt van de opleiding is dat complexe problemen niet vanuit één vakgebied kunnen worden opgelost. Daarom worden vraagstukken bij bèta-gamma vanuit meerdere vakgebieden bekeken wat de opleiding grensoverschrijdend maakt.

Als bèta-gammastudent ben je een bruggenbouwer

Typische bèta-gamma vraagstukken zouden kunnen zijn:

  • Welke invloeden op onze hersenontwikkeling bepalen de kans op agressief en crimineel gedrag?
  • Is onderzoek waarbij menselijke embryo's worden gebruikt moreel verwerpelijk?
  • Zijn robots inzetbaar in de verpleging en is dat wenselijk?
  • Wat is een biologische verklaring voor lange en slepende conflicten zoals die tussen Israël en Palestina?
  • Wat voor evolutionair proces heeft het mogelijk gemaakt dat wij wel een taal ontwikkeld hebben en dieren niet?
  • In hoeverre kan de evolutie van vroege embryonale ontwikkeling iets zeggen over het ontstaan van psychische stoornissen zoals schizofrenie?

Vakgebieden die hierbij aan bod komen zijn: biologie, eco- en aardwetenschappen, logica, natuurkunde, scheikunde, sterrenkunde, wiskunde, economie, politicologie, psychologie, sociologie en filosofie.

De studenten ontwikkelen bij bèta-gamma een brede basiskennis op vele vakgebieden, maar worden ook opgeleid tot een specialist in de door hun gekozen wetenschap. Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit een combinatie van bèta- en gammavakken. In het tweede en derde jaar wordt er echter een specialisatie, genaamd de major, en blijven de studenten interdisciplinair bezig met themavakken en onderzoek. Na de bachelor hebben de studenten op basis van hun majorkeuze toegang tot verscillende disciplinaire en interdisciplinaire masters. Een overzicht van de majoren die bèta-gammastudenten kunnen volgen is hier te vinden.

Bèta-gamma kent een uniek programma dat enkel aan de UvA wordt gegeven. Echter onderschiedt bèta-gamma onderscheidt zich van andere Liberal Arts and Sciences-opleidingen door zowel breedte en diepte, specialisaties in zowel bèta als gamma, aan te bieden.

Bèta-gamma is een driejarige Nederlandstalige bachelor. Klik hier voor meer informatie over de bachlor!