Declaratieformulier

Dit is het declaratieformulier voor commissieleden van Studievereniging Spectrum. Het is mogelijk om meerdere declaraties tegelijk te doen, zorg er alleen voor dat deze allemaal voor dezelfde commissie/hetzelfde evenement zijn. Op het moment dat het om meerdere commissies/evenementen gaat, graag even aparte formulieren invullen. Voorwaarden waar formulier aan moet voldoen: 

  1. Alle gegevens moeten correct ingevuld zijn
  2. Er wordt geen geld uitgekeerd wanneer er geen IBAN-rekeningnummer staat genoteerd.
  3. Kosten moeten declarabel zijn (bel bij twijfel de penningmeester: Thomas Rutgers (0611905776)
  4. Léésbare bonnetjes toevoegen aan dit formulier, geen bon = geen geld.
  5. Alle declaraties worden beoordeeld door de penningmeester. Als deze dit niet vergoedt wordt contact opgenomen met de declarant. Als het niet lukt om dit formulier in te vullen, stuur dan even een mail naar de penningmeester (penningmeester@svspectrum.nl).