Future Planet Studies

Bij Future Planet Studies draait het om de toekomst en om duurzaamheid. Samen met docenten en medestudenten gaan de studenten aan de slag om oplossingen te bedenken voor uitdagingen waar we nu en in de toekomst voor staan. Het gaat om maatschappelijke en relevante thema's zoals klimaatverandering en een duurzame voedsel-, water- en energievoorziening. Dit zijn complexe actuele vraagstukken die om veelzijdigheid vragen.

Onze planeet, jouw toekomst

Voorbeelden van vraagstukken die centraal staan bij Future Planet Studies:

  • Hoe ziet ons leven op aarde er op de korte en langere termijn uit?
  • Kunnen wij mensen op dezelfde voet doorgaan als nu en de aarde blijven inrichten en gebruiken zoal we dat nu doen?
  • Moeten we klimaatverandering proberen tegen te gaan of er juist zo goed mogelijk mee om leren gaan?
  • Hoe stimuleren we de productie en het gebruik van duurzame energie?
  • Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg voedsel en drinkwater is voor de groeiende wereldbevolking?

bij Future Planet Studies staat elk semester een ander thema centraal rondom duurzaamheid. Dat zijn in de eerste twee jaar van de bachelor achtereenvolgens: klimaat & energie; kwaliteit van leven, food & water. Vanaf het tweede jaar volgen de studenten een hoofdrichting, de major genaamd, die bestaat uit een samenhangend pakket van vakken in samenwerking met andere bacheloropleidingen aan de UvA. De twee majoren waaruit de studenten kunnen kiezen zijn;

De natuurwetenschappelijke (bèta)major waarin kennis vanuit aardwetenschappen, biologie en chemie gecombineerd wordt om de grote vraagstukken aan te pakken waar Future Planet Studies zich op richt.

De maatschappijwetenschappelijke (gamma)major waarin dezelfde vraagstukken vanuit een combinatie van sociale geografie, planologie en politicologie worden benaderd.

Future Planet Studies is bij uitstek een interdisciplinaire opleiding die bovendien aanmoedigd om je internationalinaal te ontwikkelen door internationale (gast)docenten en een volledig engelstalig tweede en derdejaar van de opleiding. 

Future Planet Studies is een driejarige bachelor. Klik hier voor meer informatie over de bachlor!