Opleidingscommissie

Zowel bèta-gamma als future planet studies hebben een eigen opleidingscommissie (OC). Een OC is een bij wet ingesteld advies- en inspraakorgaan op opleidingsniveau. De OC bestaat voor de helft uit studenten en voor de andere helft uit docenten van de opleiding. Een OC geeft de opleidingsdirecteur of decaan gevraagd en ongevraagd advies over het onderwijsbeleid. Het OC is dus een orgaan dat over de kwaliteit van het onderwijs spreekt waarbij zowel de inbreng van studenten als van docenten van groot belang is. 

Klacht of opmerking over een specifiek vak of de opleiding? Neem contact op met de OC. 

De OC wil graag weten wat jij van je vakken, docenten en de opleiding vindt. Om hierachter te komen vragen zij je een enquête in te vullen na ieder tentamen. Het invullen van deze enquête zorgt ervoor dat de OC weet welk advies zij moeten uitbrengen! 

Contact: ocbg-iis-science@uva.nl (voor bèta-gamma) en ocfps-iis-science@uva.nl (voor future planet studies).