Studentenraad

Facultaire studentenraad

De facultaire studentenraad (FSR) overlegt namens de studenten van de faculteit met de decaan over het faculteitsbeleid. De FSR wil ervoor zorgen dat het onderwijjs op de faculteit zo goed mogelijk is en dat de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Dit doen ze door te adviseren over zaken zoals herkansingsmogelijkheden en keuzeruimte, maar ook over bijvoorbeeld computerfaciliteiten en catering. Ook keuren ze elk jaar de Onderwijs- en Examenregelingen (OER) goed, waarin je rechten als student vastgelegd worden.

De FSR bestaat uit maximaal twaalf studenten van verschillende opleidingen binnen de faculteit die elk voorjaar democratisch verkozen worden. Bij de FSR zijn er de afgelopen jaren doorgaans twee partijen geweest waaruit gekozen kon worden: LIEF en Slaafs.

Klik hier voor meer informatie over de FSR!

Klachten over het onderwijs en/of omstandigheden op de FNWI? Neem contact op met de FSR.

Je kunt de FSR vinden in hun kamer die op het Science Park zit (B0.112) of contact opnemen via: +31 (0)20 525 5878, fnwi@studentenraad.nl

Centrale Studentenraad

UvA-breed is er de Centrale Studentenraad (CSR). De CSR voert overleg met de Rector Magnificus van het College van Bestuur. Jaarlijks zijn er altijd een groot aantal grote en een aantal minder grote onderwerpen waar de CSR zich mee bezighoudt. De CSR vertegenwoordigt de studenten bij het College van Bestuur, de bestuurders van de UvA. Het College is verplicht naar de CSR te luisteren, omdat de CSR wettelijke instemmings- en adviesrechte heeft.

Klik hier voor alle informatie over de CSR! 

Je kunt de FSR vinden in hun kamer die op de Roeterseilandcampus zit (kamer 1.16) of contact opnemen via: +31 (0)20 525 3726, csr@uva.nl of facebook.

Studentenraadsverkiezingen

Alle studenten kunnen jaarlijks een stem uitbrengen op partijen en kandidaten voor de CSR en de FSR. Deze stemronde vindt plaats in mei en duurt een week. De uitslag wordt bekend in de tweede helt van mei en per 1 september beginnen de nieuwe raadsleden met hun werk. 

Zelf in de studentenraad?

Een studentenraad kan niet bestaan zonder enthousiaste studenten die in de raad willen. De partijen stellen rond maart/april hun kandidaatstelling vast, dus ben je enthousiast, zorg dat dat je op tijd informeert bij één van de partijen naar het kandidaatstellen. Je kunt je overigens ook zonder partij beschikbaar stellen.

Ieder jaar zitten er wel een paar Speccies in de FSR (en soms in de CSR). Vraag dus vooral eens een ouderejaars naar hun ervaring! 

Klik hier voor alle informatie over de studentenraadsverkiezingen!