Halfjaars-ALV

Beschrijving

Het academisch jaar is nog maar net begonnen, maar toch zijn we al bezig om een ALV te plannen! Voor alle nieuwe leden: op een algemene leden vergadering (ALV) presenteert het bestuur van Spectrum een aantal punten over de meer interne werking van de vereniging. Hierop kunnen leden commentaar of feedback geven. De ALV is het moment om als lid inspraak te hebben in de vereniging! Dus kom vooral allemaal op woensdag 6 oktober, 18:00 op Science Park C1.112! 

PS: Als je met je hele commissie aanwezig bent bij de ALV krijgen jullie een taart van ons!

Praktische Informatie

  • Lidmaatschap is verplicht voor stemrecht bij de ALV
  • Als je zelf niet aanwezig kan zijn bij de ALV, kan je een mede-lid machtigen om voor je te stemmen, meer info hier (wees als gemachtigde wel op tijd!!)

Onderdelen

Halfjaars-ALV Science Park C1.112 van 6 Oct 2021 18:00
tot 6 Oct 2021 22:00

Inschrijven

site word aan gewerkt