Vertrouwenspersonen en hulp

Let op: als je onmiddelijke hulp nodig hebt of in geval van crisis, neem dan contact op met de huisarts of met de UvA Studentenartsen: +31 (0)20 525 2878.

Het kan zijn dat je tijdens je studententijd tegen (persoonlijke) problemen aanloopt waarbij het kan helpen hier eens met iemand over te praten. Zowel Spectrum als de UvA hebben verschillende kanalen waar je terecht kunt met je problemen. Hieronder vind je een overzicht van de hulp die er wordt aangeboden.

 

Steun-uiltjes van Spectrum (klik hier)

Speciaal voor problemen binnen de vereniging heeft Spectrum de steun-uiltjes in het leven geroepen. Heb jij een probleem binnen je commissie, met een bestuurslid of met een ander lid binnen de vereniging, dan kan het helpen hier over te praten met één van onze steun-uiltjes.

 

Vertrouwenspersonen van de UvA (klik hier)

Heb je te maken met seksuele intimidatie, pesten, agressie, stalken, geweld of discriminatie dan kun je tercht bij één van de vertrouwenspersonen van de UvA. Zij kunnen niet alleen een luisterend oor zijn, maar je bovendien ondersteunen bij het formuleren van eventuele klachten.

 

Studentenpsycholoog (klik hier)

De studentenpsycholoog is er voor studenten die last hebben van studieproblemen, persoonlijke (psychische) problemen, ADHD of autisme. Je kunt er terecht voor een kosteloos en vertrouwlijk gesprek met één van de psychologen, maar ze bieden ook groepen, workshops en trainingen aan.

 

Studieadviseurs (klik hier)

Je kunt bij de IIS-studieadviseurs terecht voor al je vragen of jouw academische loopbaan, maar ze staan ook voor je klaar als je problemen hebt die voorkomen uit jouw studie en kunnen je helpen bij persoolijke problemen die van invloed zijn op je studie en het studeren. Ook wanneer de studieadviseurs geen oplossing kunnen bieden, weten zij de web binnen de UvA en kunnen zij studenten effectief doorverwijzen.

Student Disability Platform (klik hier)

Het Student Disability Platform bestaat uit studenten met een functiebeperking die zich er gezamenlijk voor inzetten dat iedere student de kans krijgt om alles uit diens studie(s) te halen zonder daarbij belemmeringen vanuit de UvA als gevolg van een functiebeperking te ervaren.