Studentenpsycholoog

Heb je last van last van studieproblemen, persoonlijke problemen, ADHD of autisme, dan kun je terecht bij de één van de studentenpsychologen van de UvA. Zij bieden diverse soorten begeleiding, zoals gesprekken, groepen, workshops en trainingen. Met welke problemen je wel en niet terecht kunt bij de studentenpsychologen vind je hier.

Klik hier voor alle informatie over de studentenpsychologen!

Let op: Wanneer je problemen je beperken bij het studeren, kan het verstandig zijn hierover ook contact op te nemen met de studieadviseur

 

Gesprek met de psycholoog

De studentenpsychologen van de UvA zitten op de Roeterseilandcampus. Je kunt echter niet zomaar binnen lopen, maar moet je eerst aanmelden voor een afspraak.  Na je aanmelding krijg je een intakegesprek waarin een inschatting wordt gemaakt van de aard, ernst en achtergrond van de door jou ervaren problemen en het soort ondersteuning dat daar het best bij past. Alles wat wordt besproken en alle bijeenkomsten zijn strikt vertrouwelijk*. Aan de gsprekken met de studentenpsychologen zijn geen kosten verbonden.

Klik hier om een afspraak te maken met de studentenpsycholoog of (vrijblijvend) contact op te nemen! 

* Zie voor meer informatie hierover hier.

 

Groepen, trainingen en workshops

De UvA organiseert psychologische begeleiding en training voor vele uiteenlopende problemen. Zo kunnen ze je helpen studeerproblemen veroorzaakt door AD(H)D, een grote mate van studiestress en spanning tijdens het studerenof bijvoorbeeld entamenstress, maar er zijn ook traingingen voor studenten met een negatief zelfbeeld, te weinig zelfvertrouwen of studenten die problemen hebben met rouwverwerking.

Klik hier voor een overzicht van alle alle trainingen!

 

Contactgegevens studentenpsycholoog: +31 (0)20 525 2599 of studpsy-sts@uva.nl