Vertrouwenspersoon UvA

Als je als student te maken krijgt met seksuele intimidatie, pesten, agressie, stalken, geweld of discriminatie. Dit zijn vormen van ongewenst gedrag die nergens thuis horen dus ook niet op de universiteit. Medewerkers en studenten accepteren over het algemeen elkaars grenzen, maar als dit niet het geval is, is het verstandig om de hulp in te roepen van een medestudent, een docent of één van de UvA vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon kan een luisterend oor zijn en jou helpen bij het zoeken naar een oplossing. Ook kan een vertrouwenspersoon jou ondersteunen bij een eventuele formele klacht die je in kunt dienen bij de klachtencommissie van de UvA. Meer informatie over de vertrouwenspersonen van de UvA en het indienen van klachten vind je hier.

 

Vertrouwenspersoon FNWI

Voor studenten van de studies Bèta-gamma en Future Planet Studies is de vertrouwenspersoon van het FNWI beschikbaar gesteld. Dit is Marly van den Boom. Echter mag je als student voor iedere vertrouwenspersoon van de UvA kiezen. De andere vertrouwenspersonen vind je hier.

Contactgegevens vertrouwenspersoon FNWI: 

Mw.  Marly van den Boom
Science Park 904
T: +31 (0)20 525 8465 (ma-do)
E: M.D.vandenBoom@uva.nl