Update ALV, begroting en open vergadering!

Lieve leden,

ALV
Het is jullie waarschijnlijk opgevallen dat we dit halve jaar, na de Wissel-ALV, geen Beleids-ALV hebben kunnen organiseren. Ook is er nog geen Zomer-ALV aangekondigd door ons. Wegens de omstandigheden en maatregelen omtrent het coronavirus leek het ons niet verantwoord om een groot evenement zoals een ALV te organiseren dit collegejaar. Daarnaast heeft de UvA aangegeven het ook niet wenselijk te vinden om zoveel mensen samen te brengen binnen het Science Park gebouw. We hebben gekeken naar online alternatieven voor een ALV, maar deze vorm heeft niet de gewenste mate van interactie en kan niet de juiste stemprocedures faciliteren.
Om deze redenen voelen we ons genoodzaakt om de volgende ALV te organiseren in het nieuwe collegejaar (waarschijnlijk in september). In deze “Halfjaars”-ALV zullen jullie o.a. de sollicitatiecommissie kunnen aanstellen en de nieuwe begroting kunnen instemmen. Hieronder zullen veranderingen in de begroting zoals die in het beleidsplan stond, worden uitgelegd.

Begroting
De begroting zoals die in het beleidsplan staat, is aangepast. Ingrijpende veranderingen zoals de verhoging van de contributie en de verlaging van de bijdrage aan EJD, zijn eruit gehaald. Bijgevoegd een vergelijking tussen de oude (genummerd als 1) en de nieuwe (genummerd als 2) begroting. Posten die veranderd zijn van grootte, zullen hieronder toegelicht worden.

Inkomsten 

 • De contributie zal niet verhoogd worden en blijft komend jaar €25 voor nieuwe leden en €5 per jaar voor alumni.
 • In overleg met de AcqCie is het doel van komend jaar naar beneden bijgesteld, omdat het de afgelopen maanden moeilijk bleek om deals te sluiten met bedrijven.

Uitgaven 

 • Reisjes en evenementen die afgelast zijn en niet ingehaald zullen worden, krijgen geen geld. Dit zijn het Zeilweekend, Liftweekend en Flux BBQ.
 • Reisjes en evenementen die afgelast zijn maar hopelijk in volgend half jaar ingehaald kunnen worden, houden hetzelfde budget.
 • Omdat Stedentrip met dezelfde commissie en locatie als Liftweekend georganiseerd zal worden, zal deze ook het budget van Liftweekend krijgen.
 • Lopende commissies die maandelijkse evenementen organiseren, zoals de KAC, BarCo, EduCie en CultCie, krijgen 7/10e van het originele budget, omdat ze 3 van de 10 actieve maanden online (gratis) evenementen hebben aangeboden. Dezelfde regeling geldt voor de PromoCie.
 • De KoCo en FeestCie krijgen budget op basis van de grote evenementen die na de zomer hopelijk wel kunnen plaatsvinden. Ook de HokCo en SportCie zullen budget krijgen voor de evenementen die na de zomer nog plaats zullen vinden.
 • De TIS krijgt budget om na de zomer weer papieren tijdschriften kunnen drukken.
 • Bestuurskosten is naar beneden bijgesteld omdat er een aantal maanden geen spullen voor het hok zijn gekocht. Ook de ALV krijgt minder geld, omdat er nog maximaal 3 ALV’s plaats zullen vinden in het huidige bestuursjaar.
 • Na de zomer zal er nog voor €100 aan geldbuidels (eigen initiatieven) aan te vragen zijn. Ook zal er na de zomer een contract met Tactile afgesloten worden, maar omdat dit later is dan verwacht zal er minder geld voor administratie nodig zijn.
 • Om de begroting rond te krijgen is kostenpost onvoorzien een klein beetje opgehoogd.

Reeds uitgegeven posten zijn wintersport, bestuurskleding en overdrachtsborrel.

Open vergadering
Medezeggenschap van de leden is de hoeksteen van een gezonde vereniging. Daarom organiseren we op woensdag 17 juni om 18:00 een open vergadering via Zoom, onder de titel “Eten met het bestuur, lekker om 6 uur”. Hiervoor hebben we de volgende link: https://uva-live.zoom.us/j/95924956270 . We verzoeken jullie vooral om langs te komen, vragen te stellen en input te geven over o.a. de begroting en ons beleid afgelopen half jaar. Mocht je hier niet bij kunnen zijn, je kan ons altijd bereiken via de gebruikelijke communicatiekanalen van Spectrum (Whatsapp of e-mail).

We begrijpen dat dit een erg ongebruikelijke situatie is maar we blijven onze uiterste best voor jullie doen om de vereniging op een verantwoorde wijze te besturen. Hartelijk bedankt voor jullie steun en enthousiasme de afgelopen tijd, hopelijk zien we elkaar snel weer!

Liefs,

Bestuur 2020
Bram, Esmée, Anouk, Yasmine, Jasmijn en Finn