Raad van Advies

Wat is de Raad van Advies?
De Raad van Advies (RvA) is een adviesorgaan dat er is ter ondersteuning van het bestuur.
De RvA is in het leven geroepen in het jaar 2012. Hiervoor was het gebruikelijk dat één
bestuurslid uit het SVBG/Spectrum-bestuur twee jaar meedraaide in het bestuur, om te
zorgen dat kennis behouden bleef. Omdat er bij bestuursleden geen animo was om een jaar
door te gaan, is de RvA opgezet om dit op te vangen. De RvA bestaat in beginsel altijd uit:

 • Minimaal drie personen, met een voorzitter die aanspreekpunt is voor het bestuur
 • Minstens één oud-bestuurslid, maar niet uit het overdragende bestuur
 • Een financieel expert, bij voorkeur oud-penningmeester van SVBG en Spectrum
 • Mensen met opgedane ervaring in besturen van SVBG/Spectrum of elders (bijvoorbeeld de FSR, CSR of ASVA)

De taken van de RvA worden jaarlijks aan het begin van een bestuursjaar in overleg met het
zittende bestuur vastgelegd. Mogelijke taken houden in: vergaderen met het bestuur; het
ondersteunen van individuele bestuursleden; het geven van trainingen; het begeleiden van
evaluaties.
De RvA hoort altijd graag wanneer mensen geïnteresseerd zijn om lid te worden van de
RvA. Zou je lid willen worden van de RvA of heb je vragen aan de RvA? Neem dan contact
op met een van onderstaande RvA leden om dit te laten weten! Contactgegevens kunnen
worden opgevraagd bij het bestuur via bestuur@svspectrum.nl.

De huidige RvA

 • Lodewijk van Keizerswaard (voorzitter RvA) – commissaris Activiteiten 2017
 • Renske Grupstra – FSR 2016/2017
 • Karlijn Limpens – FSR 2016/2017
 • Lilian Kingma – commissaris Onderwijs 2017
 • Winnie de Jong – commissaris Activiteiten 2016
 • Claire Hoogenboom – penningmeester 2018
 • Jon Schoute – commissaris Onderwijs 2019